Offentlig redovisning av tillvägagångssätt vid hantering av personuppgifter i enlighet med § 4 e i den tyska federala dataskyddslagen

 1. Namn på person eller företag som bär ansvar
  Parfümerie akzente GmbH
 2. Innehavare, företagsledningar, företagsledare eller övrig juridiskt eller enligt bolagsstyrningen utsedda ledare och de personer som ansvarar för hanteringen av databearbetning
  Företagsledare: Philipp Andrée & Steven Mattwig
 3. Adress till den som bär ansvar
  Meisenstr. 12, 74629 Pfedelbach
 4. Ändamålsbestämning för insamling, bearbetning eller användning av information
  Parfümerie akzente GmbH säljer kosmetika och modeprodukter. Insamlingen, bearbetningen och användningen av information följer till utövande av de ändamål som nämns ovan.
 5. Beskrivning av de berörda typerna av personer och relaterad information eller informationskategorier
  Personuppgifter samlas in, bearbetas och används om följande typer av personer, i den mån detta krävs i enlighet med uppfyllande av de ändamål som beskrivs i punkt 4. Kunduppgifter samt information från leverantörer, i den mån dessa krävs för de i punkt 4 nämnda ändamålen.
 6. Mottagare eller kategorier av mottagare som kan delges informationen. Offentliga organ som emottar informationen på grund av juridiska krav, interna avdelningar, som deltar i utförandet och uppfyllandet av respektive affärsprocesser, externa entreprenörer (tjänsteföretag) i enlighet med § 11 dataskyddslagen, externa organisationer, i den mån detta krävs för att uppfylla nämnda ändamål enligt punkt 4.
 7. Tidsfrister för radering av data
  Efter att respektive lagstadgad lagringstid har löpt ut ska motsvarande data rutinmässigt raderas, såvida de inte längre behövs för att uppfylla avtal. Data som inte berörs av lagstadgad lagringstid raderas så snart de ändamål som nämns under punkt 4 uppfylls.
 8. Planerad överföring till tredjeländer
  Någon överföring av data till tredjeländer är inte planerad.