Användarinformation 2

Bästa användare,

Genom detta informationsblad liksom den bekräftelse som kommer att skickas via e-post till dig vid genomförd beställning lämnar vi följande information gällande avtalets tillkomst samt dess utförande.

1. Information om säljaren

Denna hemsida är ett erbjudande från:

Parfümerie akzente GmbH,
Tingsrätten i Stuttgart HRB 581012

Företagsledare: Philipp Andrée & Steven Mattwig
Meisenstraße 12
74629 Pfedelbach
Tyskland
Telefon: 0200 - 751 762
E-post: service@parfumdreams.se

Momsregistreringsnummer: DE 813307548

2. Information om ångerrätt

Nedanstående information gäller uteslutande för konsumenter.

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du som konsument har rätt att ångra köpet inom 14 kalenderdagar utan att ange några skäl, räknat från den dag då du eller någon tredje part som du har valt och som inte är transportören, har fått varan i besittning.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (Parfümerie akzente GmbH, Meisenstraße 12, 74629 Pfedelbach, Tyskland, Telefon 0200 - 751 762, e-post: service@parfumdreams.se) om ditt beslut att ångra köpet och frånträda avtalet i form av en tydlig förklaring (t.ex. via brev skickat med posten eller e-post). Du kan använda konsumentverkets standardiserade ångerblankett, som återfinns här, men det är inte något krav. Någon anledning för frånträdandet av avtalet behöver inte ges. Du måste ha skickat ditt meddelade om ångerrätt innan ångerfristen löpt ut.

Effekter av utövandet av ångerrätten

När du ångrar ditt köp kommer vi att återbetala vad du har betalat för varor som du returnerar till oss, inklusive leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader som har uppstått genom att du har valt en annan än den av oss erbjudna billiga standardleveransen), utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då vi har mottagit meddelandet om att du har ångrat ditt köp enligt ovan. För genomförandet av denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du har använt för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen har avtalats med dig; du kommer inte att behöva betala någon avgift på grund av denna återbetalning. Vi kan vägra att göra en återbetalning tills vi har fått varorna eller tills du har presenterat bevis på att varorna har skickats tillbaka, beroende på vilket som sker först.

Du ska returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart, dock senast inom 14 dagar från den dag då du skriftligen meddelade oss om att du har ångrat ditt köp enligt ovan.

Vi står kostnaden för returen av varorna.

Det uppstår enbart kostnader för dig för varornas minskade värde, om det efter en kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion framgår att du inte har hanterat den på ändamålsenligt sätt.

Upphörande av ångerrätt


Ångerrätten gäller inte, såvida inte annat är avtalat, för köp av varor som inte är förtillverkade, där tillverkningen kräver ett individuellt urval eller beslut från konsumenten eller där det är tydligt att produkten är tillverkad efter konsumentens personliga behov.

3. Öppet köp

Utöver den lagstadgade ångerrätten ges konsument öppet köp under 180 dagar från den dag då konsumenten mottog produkten som köpts på www.parfumdreams.se. Utförlig information om detta återfinns i våra Allmänna affärsvillkor.

4. Information om enskilda bestämmelser i avtalet

 1. Allmänna affärsvillkor
  Våra vid var tid aktuella Allmänna affärsvillkor gäller.
 2. Varornas egenskaper samt prisuppgifter anges i direkt anslutning till de varor som erbjuds
 3. Betalnings-, leverans- och fullgörandevillkor
  Du kan få information på hemsidan om såväl betalnings-, leverans- och fullgörandevillkor som leveransdatum
 4. Tekniska steg för ingående av avtal/felkorrigering
  Avtalet mellan dig och oss ingås på följande sätt:
  1. aa) Du anger nödvändiga och korrekta uppgifter i beställningsformuläret.
  2. bb) Du kan när som helst ändra i beställningsinformationen, fram till dess att du bekräftar med knappen “Köp”.
  3. cc) Om du klickar på knappen ”Köp”, ger du oss en bindande förklaring om en förfrågan om att sluta ett avtal (erbjudande). Då accepterar du samtidigt våra Allmänna affärsvillkor, som du kan se på denna plats igen, och samtycker till att dina personuppgifter behandlas. Du kan även se Integritetspolicyn på denna plats igen, innan du accepterar den.
  4. dd) När din beställning har mottagits, bekräftas denna omedelbart efter att du har gjort beställningen, genom att ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress som du har angivit. Beställningsbekräftelsen som skickats till din e-post utgör inte någon orderbekräftelse.

   Avtal ingås
   1. aaa) när vi skickar en individuell skriftlig orderbekräftelse; eller
   2. bbb) implicit genom den omedelbara leveransen av de varor som du har beställt, till den leveransadress som du har uppgivit.
 5. Avtalsspråket är svenska.
 6. Vi lagrar avtalstexten och skickar beställningsinformationen till dig via e-post. Du kan när som helst se din beställning via ditt konto på hemsidan.
 7. Information om lagstadgade rättigheter, kundtjänst, tjänster som kundtjänst utför och garantier återfinns i de Allmänna affärsvillkoren respektive i onlinebutiken på vår hemsida.

5. Tillgängliggörande av avtalsbestämmelserna

Du kan alltid hämta våra Allmänna affärsvillkor här på vår webbsida.

(Status 05.10.2021)

Ladda ned som PDF
Du behöver Acrobat Reader för att öppna, läsa och skriva ut pdf-filen. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt under följande länk: http://www.adobe.com