Parfym från Liquides Imaginaires

Ordet parfym kommer från latinets per fumus, vilket betyder så mycket som "genom rök". Förr använde … Ta reda på mer

Liquides Imaginaires Parfym

Ordet parfym kommer från latinets per fumus, vilket betyder så mycket som "genom rök". Förr använde man rökelse och harts vid religiösa ceremonier och så uppstod parfym. De spelade en viktig roll som offer till gudarna. Parfymen spreds från Egypten till Grekland och ännu längre bort. Med tiden fick den en ny funktion och användes inte bara i offersammanhang. Det skapades nya doftnyanser, ytterligare kreationer och slutligen en passande flaska. Det blev då en lyxartikel, omgiven av kristall, guld och andra exklusiva material.

De olika essenserna och olfaktoriska egenskaperna skapar drömmar, renar sinnet, förtrollar och förför till en fantasivärld.

Liquid Imaginaires har skapats av Philippe di Méo. Han ville återuppväcka ceremonierna och ritualerna kring parfymen. Med alternativa metoder och ritualer har dofterna skapats på motsvarande sätt. Även flaskan har blivit ett ovanligt och dyrbart objekt som tillverkas av äkta konsthantverkare. De olika doftriktningarna används för att styra tankar, intentioner och bekännelser. De innehåller olika faser i livet, drifter, svagheter och styrkor. De bidrar till att lämna den materiella världen och träda in i en imaginär värld eller en inre själ för att upptäcka andra områden eller hitta nya begär.