parfumdreams presenterar: Chinese New Year

Den 1 februari infaller det kinesiska nyåret, som är tigerns år. Den traditionella kinesiska kalendern är en så kallad lunisolarkalender som följer månens cykler, till skillnad från den gregorianska kalendern, som följer solen. Följaktligen börjar det kinesiska nyåret alltid med den andra nymånen efter vintersolståndet.

Våra rekommendationer

Chinese New Year Highlights