Natur Pur Vård från Charlotte Meentzen

NATUR PUR motsvarar de nyaste rönen inom den moderna naturkosmetiken och är traditionellt präglad av kunskaper om användningen och effekten av värdefulla vegetabiliska oljor och naturliga essenser på huden.